மேல்மாகாண கல்வி, கலாச்சாரம் மற்றும் கலை, விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் கீழ் ஹொரணை மற்றும் நீர்கொழும்பு வலயக் கல்வி அலுவலகங்களில் தரம் I வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்

பொதுத்துறையின் செயல்திறன் மேலாண்மை அமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித்திறன் குறித்த மெய்நிகர் பட்டறை – 24 முதல் 26 ஆகஸ்ட் 2022 வரை (ஆன்லைன்)

மேல் மாகாணத்தில் பயிற்சி முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – 2022.07.12

மீன் வளர்ப்பில் புதுமையான அணுகுமுறைகள் குறித்த பயிற்சி வகுப்பு – 2022 ஆகஸ்ட் 2 முதல் 5 வரை (ஆன்லைன்)