மேல்மாகாண பொதுச் சேவையில் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களை மாகாணங்களுக்கு இடையிலான இடமாற்றத்தின் கீழ் ஆட்சேர்ப்பு செய்வது தொடர்பான அறிவிப்பு

மனிதவள மேம்பாட்டு உதவித்தொகை திட்டத்திற்கான ஜப்பானிய உதவித்தொகை (JDS)

2023க்கான ஜப்பானிய அரசாங்கத்தின் MEXT உதவித்தொகையின் கீழ் இளம் தலைவர்கள் திட்டம்

2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய அரசின் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் ITEC உதவித்தொகை திட்டம்

மேல் மாகாண சபை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப சேவையின் வகுப்பு 3 தரம் III/II/I அதிகாரிகளுக்கான செயல்திறன் பட்டி சோதனை – 2022

JICA அறிவு இணை உருவாக்கத் திட்டம் (நீண்ட காலப் பயிற்சி)

கொரியா குடியரசில் KDI ஸ்கூல் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி அண்ட் மேனேஜ்மென்ட்டின் ஓராண்டு முதுகலை உதவித்தொகை திட்டம் – ஸ்பிரிங் 2023