மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் ஒருங்கிணைந்த சேவைகளில் அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024

நாடளாவிய ரீதியிலான சேவைகளின் பணியாளர் உத்தியோகத்தர்களின் தகவல் சேகரிப்பு

மேல் மாகாண சபையின் கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார திணைக்களத்தில் மேலதிக மாகாண பணிப்பாளர் மற்றும் பாட நிபுணர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்