மேல் மாகாணத்தில் பயிற்சி முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – 2022.05.31

கொழும்பு மாநகர சபையின் சுதேச மருத்துவம் மற்றும் மருந்து தொழிற்சாலையில் இலங்கை ஆயுர்வேத மருத்துவ சேவையின் வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்.

சாலை பராமரிப்பு – ஆன்லைன் அமர்வு செப்டம்பர் 06 முதல் நவம்பர் 04, 2022 வரை

மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குவதற்கான கோப்புகளின் ரசீது – சிறப்பு அறிவிப்பு

மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குவதற்கான கோப்புகளின் ரசீது – 2022.05.26

மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குவதற்கான கோப்புகளின் ரசீது – 2022.05.23

மேல் மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தில் நிலவும் வெற்றிடமாக உள்ள மேலதிக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் (கல்வி நிர்வாகம்) பதவிக்கான விண்ணப்பங்களை கோருதல்

பயிற்சி பட்டதாரிகளுக்கு மேல் மாகாண பொது சேவை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையின் நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – ஐந்தாவது பெயர் பட்டியல் (2022-05-09)

மேல் மாகாணத்தில் பயிற்சி முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – 2022.05.05