மேல்‌ மாகாண ஆயுர்வேத திணைக்களத்‌தில்‌ வெற்றிடமாக உள்ள சமூக சுகாதார வைத்‌திய மேற்பார்வை அதிகாரி பதவிக்கு விண்ணப்பங்களை கோரல்‌

JICA அறிவு இணை உருவாக்கத் திட்டம் – கிளஸ்டர் அணுகுமுறை மூலம் உள்ளூர் தொழில் மேம்பாடு (A)