மாகாணங்களுக்கிடையிலான பரிமாற்ற பொறிமுறையின் அபிவிருத்தி

மேல்மாகாண அரச சேவையில் வகித்து வந்த பதவியில் இருந்து மற்றுமொரு புதிய பதவிக்கு நிரந்தர விடுதலை

பொருளாதாரம் மற்றும் பொதுக் கொள்கையில் திட்டம் (PEPP) – (2023 – 2025) – சுகுபா பல்கலைக்கழகம் – ஜப்பான்

மேல் மாகாண சபையின் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப சேவை வகுப்பு 3 தரம் III உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன் வெட்டுப் பரீட்சை – 2022

மேல் மாகாண சபையின் கீழ் பணியாற்றும் இலங்கை கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார சேவையின் கால்நடை வைத்திய அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்ற நடைமுறை – 2023 – மறுஆய்வுக் குழுவின் முடிவுகளின் அறிவிப்பு

மேல் மாகாண அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் ஊழியர்களின் அங்கீகாரம்

மேல்மாகாண பொது முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் சேவையில் உயர் தர பதவிக்கான நியமனம்

மேல் மாகாண அரச தகவல் மற்றும் தொழிநுட்ப உதவி சேவையின் 3 ஆம் வகுப்பு தரம் 1 உத்தியோகத்தர்களுக்கு பொருத்தமான திறன் வெட்டு பரீட்சையை நடத்துதல்

பொது சுகாதார உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அமைப்புகளை மறுவடிவமைப்பு செய்தல் (ஆன்லைன் படிப்பு)