மேல்மாகாண சபையின் கீழ் பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை 2022.06.27 அன்று மேல்மாகாண தலைமைச் செயலகத்தின் தனிப்பட்ட மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவில், இல. 204, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்லையில் வழங்கும் நிகழ்வு.

பட்டியலில் பெயர் பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் காலை 9:00 மணிக்கு வர வேண்டும்.

உங்கள் சந்திப்புக் கடிதத்தைப் பெற, பட்டியல் எண் மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டையுடன் நியமிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு வரவும்.

  1. 2022-06-27 பெயர் பட்டியல்